Home

Konkrétní a abstraktní

Konkrétní i abstraktní. Některá podstatná jména mohou být ale zároveň konkrétní a abstraktní. Rozlišuje se pak podle souvislosti. Slovo Cesta. Konkrétní podstatné jméno. Šel po písečné cestě k moři. Abstraktní podstatné jméno O prázdninách se vydal na cestu kolem světa. Slovo Psaní. Konkrétní podstatné jmén Zvládnete odlišit od sebe podstatná jména konkrétní a abstraktní? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly? Zkuste náš nový elektronický češtinářský test a ukažte své znalosti. Chcete vědět, jak se vám ve všech cvičení daří? Vytvořte si studentský profil a máte všechny výsledky pod jednou střechou Podstatná jména abstraktní. Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Některá podstatná jména mají v určité souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní = dopis x činnost, vláda = politici x činnost) 2. abstraktní - Pití vody je důležité. 2, zadání zní: Utvořte 2 věty se slovem stavba, tak že v jedné větě bude podstatné jméno konkrétní a v druhé větě abstraktní. 1. konkrétní - Gotické stavby se mi líbí. 2. abstraktní - Stavba domu je hotová Konkrétní a abstraktní podstatná jména. Toggle navigation Škola po škole. Matematika ZŠ.

Abstraktní podstatná jmén

Test - podstatná jména konkrétní a abstraktní (11

• představující něco uchopitelného, smysly vnímatelného, prostorově i časově určitého, jednotlivého (opak abstraktní) • určitý (opak obecný) • (lingv.) pojmenovávající osoby, zvířata a věci, mající fyzický denotát, konkrétum • (hud.) vytvářená montáží magnetofonových záznamů hudebních i nehudebních (přirodních aj.) zvuků, druh syntetické hudb >konkrétní Krmení zvířat je zajímavé. >abstraktní Koupil jsem krmení pro psa. Konkrétní, jsou ta, která představují nějaké hmotné věci, na které si můžeme sáhnout, např. strom, kámen, papír, vlasy.. Podstatná jména - konkrétní, abstraktní: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Abstrakce (z lat. abs-trahere, odtáhnout, odvléci, oddělit) ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se.

Zpět na domovskou stránku.. Toto je oficiální stránka textu Abstraktní a konkrétní lineární algebra.Lze si zde stáhnout aktuální versi (17. září 2020, 14:38, 586 stran).; errata k aktuální versi.. Za úplnost a správnost dřívějších versí, vystavených na jiných stránkách než na této, neručím Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičování podstatných jmen konkrétních a abstraktních, pomnožných a hromadných - žáci procvičují svoji slovní zásobu - různé slovní významy podstatných jmen - materiál je určený jak k zápisu, tak i k projekci na tabuli s doplňováním pomocí elektronického popisovač

Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova závady a poruchy myšlení, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do personalismu a charakterologie, profesní dotazník, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, osobnost a její poznávání, Mládí a jeho. Abstraktní podstatná jména označují názvy vlastností, vztahů a dějů. Není možné si je konkrétně představit či nahmatat, např. láska, kreslení, odvaha, nepřátelství, inteligence. Pozor! V některých situacích lze použít podstatné jméno v obou případech - jako konkrétní i jako abstraktní, např. Ta nová stavba.

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

 1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní Správné odpovědi - podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prs
 2. Podstatná jména abstraktní a konkrétní 2. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti
 3. ulou zkušenost. 2. Abstraktní (teoretické) předpoklad je vyšší úroveň myšlení člověk je schopen provádět operace pouze s pojmy, se slovy
 4. abstraktní. Konkrétní kontrola (která je v anglosaském modelu judicial review jedinou možnou variantou)9 je založena na spojení s konkrétním sporem řešeným u obecného soudu, který přeruší řízení a předloží věc ústavnímu soudu.10 Oproti tomu při abstraktní kontrole norem je napadený právní předpis zkoumán bez.

ABSTRAKTNÍ KONKRÉTNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_361 Jméno autora: Klára Křížová Třída/ročník: VIII. Datum vytvoření: 12. 9 Abstraktní jsoucno je smysly nevnímatelné, na něž si jednoduše řečeno nelze sáhnout. Jsou ovšem možné výjimky. Napadá mě abstraktní malba. Jakožto výtvarné dílo je to sice předmět konkrétní, na nějž si lze sáhnout i jej vnímat, ale neznázorňuje nic tvarově určitého, co bychom snadno rozpoznali a pojmenovali

Konkrétní a abstraktní - Poradte

Abstraktní myslitel může na konkrétní jev pohlížet z úhlu, který by ostatní nemuseli vidět. Abstraktní myšlení zahrnuje mnohem hlubší, širší a mnoho významů jediného konceptu nebo myšlenky, které mohou vzbudit další problémy, které nikdy předtím nebyly viděny ani diskutovány Rozdíl mezi podst. jm. konkrétními a abstraktními. ŽIVĚ: INDIGOVÝ ZPRAVODAJ - Není Anunnaki jako Anunnaki aneb temná tvář našich dějin Příznaky transformace 736 watching Live no Dále lze rozlišit myšlení konkrétní a abstraktní - konkrétní se týká manipulace s něčím reálně existujícím (dítě staví z kostek), abstraktní pak kupř. matematických a jiných symbolů, idejí... Další možností dělení myšlenkových operací je dělení na deduktivní a induktivní postupy. Při dedukci nikdy. Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. V dalším z češtinářských článků se zaměřím na podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat

Závist a snění jsou abstraktní podstatná jména. Nelze si na ně sáhnout. Konev je konkrétní podstatné jméno. Lze si na ni sáhnout. Podstatná jména ve větách jsou: barev a kamarády. Podstatné jméno rok je v jednotném čísle (ten rok). Podstatná jména skály a myšlenky jsou v množném čísle (ty skály, ty myšlenky) Tetuji freehand a abstraktní motivy. Má základna je v pražském tetovacím studiu Johnny The King, ale občas vyjedu se strojkem i mimo Prahu. Třeba do Brna Podstatná jména konkrétní a abstraktní - Kateřina; Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. - Kateřina; Zdroje el. napětí, Účinky el. proudu a el. spotřebiče - Tomáš Šplíchal; Podmiňovací způsob - Romana Cihlářová; Základní literární pojmy 6. ročník - Janula Kiziridisová Latýnová; PRIMÁTI - Markéta.

Konkrétní a abstraktní podstatná jména skolaposkole

myšlení konkrétní - probíhá manipulace s vjemy, myšlení situační, názorové, praktické, metoda pokus - omyl (puzzle, vaření atd.) myšlení názorné - v mysli operujeme s představami (nejčastěji vizuálními) myšlení abstraktní - provádíme operace se znaky (symboly), př. matematickými, verbálními, logickým synonyma. antonyma. abstraktní. neskutečný. nenázorný. nehmotný. neživotný. obecný. konkrétní. bezohledný. nešetrný. krutý. hrubý. ohleduplný. bezradn

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastn

 1. Anotace: Tento pracovní list je určen k procvičování, opakování a upevňování probraného učiva českého jazyka 6. ročníku. Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo může být tento pracovní list použit pro skupinovou práci
 2. podstatná jména konkrétní, abstraktní, význam slov. Autor: Mgr. Radmila Dočkalová . Datum: 11. 9. 2012 . Škola: Gymnázium Jana Opletala Litovel, Opletalova 189 Litovel. PODSTATNÁ JMÉNA ABSTRAKTNÍ A KONKRÉTNÍ. 1) Podtrhněte vlnovkou podstatná jména abstraktní a rovnou čárou podstatná jména konkrétní. Vzpírán
 3. Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní - a uložte na teams do naší skupiny do složky - Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte. Ve STŘEDU si všechno zopakujeme, vysvětlíme si, že jsou slova, která mohou být abstraktní i konkrétní. Také vám zadám.
 4. Konkrétní je svou vazbou na materiální stav ověřitelné přímo, smyslově, materiálně (a diference mezi materiálním stavem a jeho konkrétním vyjádřením je podmíněna omezeností poznávacích a vyjadřovacích prostředků), kdežto abstraktní je zprostředkovaným stavem poznání, které prochází vědomím subjektu, je.
 5. Podstatná jména konkrétní a abstraktní. konkrétní= názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní = názvy vlastností, dějů, vztahů; některá mají obojí význam: koníček = hračka (konkrétní) - Hraje si s koníčkem. koníček = záliba (abstraktní) - Vaření je jeho koníček. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.
 6. Co jsou to členy, jak a kdy se používají? S tím Vás seznámíme v tomto článku. Členy (a, an, the) se používají vždy s podstatným jménem, o kterém nám řeknou blíže další informace.Ze samotného členu se dozvíme, zda se mluví o něčem obecně, nebo se jedná o něco konkrétního, zda má mluvčí na mysli celou skupinu osob nebo věcí, nebo je řeč jen o jediném.
 7. konkrétní a abstraktní - opakování z 6. ročníku. Připomeneme si znovu definici podstatných jmen: Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastnost

Konkrétní vs. abstraktní podstatná jména podstatné jméno je velká lexikální kategorie sama o sobě. Je to slovo, které má různé dílčí klasifikace. Používá se především jako předmět ve větě, nebo jako předmět konkrétní akce nebo slovesa. Nicméně je poměrně snadné rozlišit několik podkategorií podstatných jmen, jako je to říka U vyznačených podstatných jmen rozhodněte, kdy se jedná o podstatné jméno konkrétní a kdy o podstatné jméno abstraktní. Postupně se probojoval do čela závodu. Otřel si zpocené čelo. Z pokoje se ozvala velká rána. Skoro zahojená rána na noze se znovu otevřela. Na římse stály krásné starožitné hodiny Podstatná jména konkrétní a abstraktní - příprava k přijímacím zkouškám na střední školy info@icestina.cz Prosím, použijte minimálně 3 znaky Podstatná jména konkrétní a abstraktní Uvedená podstatná jména mohou mít význam konkrétní i abstraktní: návštěva - lidé, děj malování - šminky, děj hlava - lidská, hlava rodiny samota - dům o samotě, pocit kolo - okruh při závodě, jízdní kolo pokoj - v bytě, klid klika - u dveří, štěst Opakování: co jsou podstatná jména konkrétní&abstraktní . co jsou podstatná jména hromadná&pomnožná ->pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc, ->hromadná podstatná jména mají pouze tvary jednotného čí

do sešitu vždy jedno slovo (či více slov) pro konkrétní: pojmenování osob, zvířat, věcí a abstraktní: pojmenování vlastností, vztahů, činností. ALTERNATIVY Učitel rozešle na žákovská zařízení aktivitu Práce se slovy - Slova a věty - Dostupné sady - Podstatná jména konkrétní a abstraktní O zpovědi konkrétní a abstraktní. Vydání: 2020/20 Bohoslužby se vrací k normálu, 12.5.2020, Autor: Karolína Peroutková Příloha: Doma 20 Co potřebujeme k dobré zpovědi? Především dvě věci: vhodné měřítko a dobrého učitele V pondělí 6.3. si napíšeme test na určování druhů podstatných jmen - napíšete k podstatným jménům, zda se jedná o konkrétní nebo abstraktní (např. lampa - konkrétní, lenost - abstraktní). Jeden úkol bude také vymyslet 2 věty s určitým podstatným jménem, jednou ve významu jako abstraktním, jednou jako konktétním, např. krmení: Krmení (jako činnost. Co znamená přídavné jméno abstraktní? Význam slova abstraktní ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, latiny a polštiny RACLAVSKÝ, Jiří. Projikování a abstraktní vs. konkrétní individua. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku, České Budějovice.

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Podstatná jména - konkrétní, abstraktní 20.11.2020 : Český jazyk a literatura V přiloženém souboru naleznete 2 cvičení na pod.jm. na rozlišení abstraktní a konkrétní - přepište si jej do sešit Co znamená přídavné jméno konkrétní? Význam slova konkrétní ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny Učebnice pro tento kurs je AKLA: Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Připravil jsem pro vás tabulku, která po týdnech ukazuje, které kapitoly už byste měli číst/mít zvláduté. Konsultace. O konsultace můžete žádat na Teams či e-mailem Nové úkoly dne 15.10.-do ŠS-16/6-vypiš hnědá slova a urči u nich rod, číslo ,pád, vzor, nové úkoly ze dne 16.10.-učebnice 13/2 písemně do ŠS -slova přepiš a nad slovo nadepiš ,zda je konkrétní, abstraktní, nedávej do vět, pouze nadepiš K,A

Abstraktní myšlení - Rodicka

 1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní. 21. 9. 2010 Komentáře. Přidat komentář tu neni neco na procviceni mně už to štve toto vim ale pro jistotu dnes stoho pisem a tam bude udelej konkretni a abstraktní Odpovědět. Re: achjo (janča, 21. 11. 2012 18:12) jsi teda SEXY janička sexI kočička Odpovědět. čus (Michalek, 8. 1
 2. Konkrétní Abstraktní atlas bdělost badatel běh běžec ctižádost cizinec drahota dům létání letec lítost pomník nadšení pytel podezření továrna slib válec, závodník stáří, věrnost, závodění 2) Vytvoř krátké věty nebo slovní spojení, v nichž použiješ stejné podstatné jméno jednou v konkrétním a jednou v.
 3. V první větě bude mít slovo význam konkrétní, v druhé větě bude mít slovo význam abstraktní. Pro jistotu u věty vyznač K nebo A. Stačí, když toto zapíšeš u 3 slov - to znamená, že vytvoříš celkem 6 vět (3 se slovem v konkrétním významu, 3 se slovem v abstraktním významu
 4. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 5. Title (Pod. jm. konkrétní a abstraktní) Author: User Created Date: 1/25/2012 11:47:13 A

Konkrétní se týká jednotlivých situací, vlastností určitého objektu. Konkrétní je objektivní realita. Vědecké poznání odráží obecné zákony, společné znaky. Abstrakt odráží myšlenku objektu, který má své nejzákladnější rysy. Abstrakce je zjednodušená realita nebo, pokud se odvoláváme na definici A. Kont. Abstraktní: mix - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Podstatná jména - konkrétní, abstraktní . Český jazyk a literatura. Datum. 20.11.2020. 5.B; Obsah učiva, zadání úkolu. V přiloženém souboru naleznete 2 cvičení na pod.jm. na rozlišení abstraktní a konkrétní - přepište si jej do sešitu. konkrétní. podstatná jména. Zobrazit dokumenty autora. Podstatná jména abstraktní a konkrétní - cvičení.docx. 30×.

Video: Co jsou podstatná jména, jak je dělíme ucebnice

1) konkrétní 2) abstraktní 1) Konkrétní podstatná jména jsou definována jako názvy osob, zvířat a věcí (bratr, pes a hrnek) 2) Abstraktní podstatná jména jsou definována jako názvy vlastností, dějů a vztahů (schopnost, malování, láska) ALE POZOR !!! - některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní Např 3. Vypiš podstatná jména a urči, zda je konkrétní či abstraktní. Urči jejich mluvnické kategorie. Maminka má velkou radost z dárku a vlastnoručně vyrobeného přání, které od nás dostal Urči druh podstatného jména (konkrétní, abstraktní) 1. židl Př. Kamarádka mi poslala pohled z hor. (pohled - je tady konkrétní) Hodila po mně nenávistný pohled. (pohled - je tady abstraktní) cv.1/ str. 55 - vypiš 5 konkrétních a 5 abstraktních podst. jmen z textu . Úkol: Užij daná slova ve větách tak, aby byla jednou konkrétní a podruhé abstraktní: 1) hodiny. 2) poklad. 3) dobrot

PPT - Podstatná PowerPoint Presentation, free downloadKreslení na tenisky | i-creative

Abstraktní umění - Wikipedi

Konkrétní vs. Názorné vs. Abstraktní - Konkrétní - provádíme přímo s praktickými objekty, myslíme tím, že to uděláme. Tato varianta je nepraktická a nesmírně zdlouhavá. Tato varianta je nepraktická a nesmírně zdlouhavá rozlišujeme: konkrétní x abstraktní; obecná x vlastní 1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní osob konkrétní - jsou názvy zvířat, rostlin (Můžeme na ně sáhnout.) věcí vlastností abstraktní - jsou názvy činností, dějů (Nejsou hmatatelné.) vztah ů Podstatná jména 2. Podstatná jména obecná a vlastn Dětem jsou postupně prezentovány konkrétní pomůcky a materiály, které představují abstraktní představy, myšlenky či vlastnosti (barva, rozměr). Tím, že děti s předměty manipulují, jejich mysl pochopí předkládanou představu ukrytou v pomůcce či materiálu a skrze manipulaci si postupně vytvoří abstraktní představu. Konkrétní, názorné a abstraktní Konkrétní , známé též jako praktické myšlení, probíhá při manipulování s vjemy, během činnosti. Názorné myšlení už pracuje s představami, které jsou nejčastěji vizuálního charakteru, mohou však nabývat i rozměru např. emočního abstraktní, nebo konkrétní. b) Utvoř věty, kde bude mít dané konkrétní podstatné jméno význam abstraktní a opačně. Cesta . nám trvala poměrně dlouho. Pošli mi pohled. z dovolené. Stavba. chaty trvala několik let. Následující slova užij ve větách jako různé slovní druhy: domů - Mirkovi - a) Podtrhni a označ.

Podstatná jména konkrétní a abstraktní :: Český jazyk snadn

Konkrétní a abstraktní pod. jména písemně zopakujeme ještě jednou ve středu. Učíme se pod. jména pomnožná, hromadná a látková (zápis v sešitě). V pondělí a ve středu procvičíme, v pátek písemně zopakujeme. Učivo odpovídá učebnici na str. 11+13 (nové uč. str. 13+15).. PODSTATNÁ JMÉNA - konkrétní, abstraktní, pomnožná, látková, hromadná, tvary, pády. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - střílečka. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - opravování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - doplňování, můžeš si navolit vzory, které chceš procvičit. TVARY. Abstraktní datový typ (ADT) specifikuje množinu hodnot a množinu operací nezávisle na konkrétní implementaci. Slovo abstraktní vyjadřuje tuto nezávislost na implementaci (a na programovacím jazyku), abstrahujeme od konkrétní reprezentace dat a implementace operací na těmito daty Při výuce tvarosloví - morfologie - se věnujeme jednotlivým slovním druhům. V tomto videu se naučíme podstatná jména Mluvnice: opakovat podstatná jména konkrétní a abstraktní opakovat - podstatná jména (učebnice str. 60, 61) připravit si cvičení 66/4 písemně do domácích sešitů: 61/4. Sloh: do sešitu napište, kde všude se můžeme setkat s reklamo

Slova, konkrétní a abstraktní význam - Ontol

 1. Určete podstatná jména konkrétní a abstraktní (K/A): Na louce se pásl . koníček. Lyžování je můj . koníček. Cesta. se náhle zužovala. Cesta. do Prahy rychle utekla. Koupil jsem si
 2. Sloh konkrétní a abstraktní. Josef V. Bečka [Články]-Konkrétní jsou substantiva, jež označují hmotné objekty reálně existující nebo jako reálně existující představované. Jsou to jména osob, živočichů, rostlin, tedy objekty živé přírody, dále pak objekty neživé přírody a hmotné výtvory lidské činnosti.
 3. Konkrétní i abstraktní. Některá podstatná jména mohou být ale zároveň konkrétní a abstraktní.Rozlišuje se pak podle souvislosti. Slovo Cesta. Konkrétní podstatné jméno. Šel po písečné cestě k moři. Abstraktní podstatné jméno O prázdninách se vydal na cestu kolem světa
 4. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, zvířat, věcí názvy pro vlastnosti, děje a vztahy Např. zpěvák, veverka, stůl, hra, láska, rychlost, nenávist DRUHY PODSTATNÝCH JMEN konkrétní a abstraktní pomnožná, hromadná a látková obecná a vlastní PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ JMÉNA KONKRÉTNÍ názvy osob (bratr, sestra, učitel) názvy zvířat (pes, kočka) názvy.
 5. podstatná jména konkrétní = názvy osob, zvířat, věcí (např. sestra, pes, stůl) podstatná jména abstraktní = názvy vlastností a dějů (např. radost, čtení d) cvičení 2/23 a 4/24 (I. díl) - vypracuj do učebnice
Německá gramatika: Jmenný rámec a podstatné jméno

konkrétní - ABZ.cz: slovník cizích slo

Tento abstraktní konkrétní moment ukazuje potencialitu zvuku vytrženého z dění smyslu a otevírá tak hudbu materialitě. 5. října 1948, Paříž V srpnu roku 1944 oslavil Pierre Schaeffer, hlasatel rozhlasové stanice Radiodiffusion Française, osvobození Paříže tím, že nadšené Francii přehrál nahrávku Marseillaisy Abstraktní datový typ Abstraktní datový typ je množina dat (hodnot) a příslušných operací, které jsou přesně specifikovány a to nezávisle na konkrétní implementaci Můžeme definovat: Matematicky -signatura a axiomy Rozhraním (interface) a popisem operací, rozhraní poskytuje Materiál obsahuje: - zásobník pojmů pro učitele (seznam pojmů ke všem 6 kategoriím PJ - konkrétní, abstraktní, pomnožná, látková, hromadná, běžná) - karty formátu A5 - žáci na nich ukazují učiteli správné odpovědi na zadané pojmy (např. učitel vybere pojem vodstvo - žák zvedne kartu H - hromadná) - celotřídní hromadná aktivita - menší kartičky pro.

Obraz IKEA HALLARYD motiv abstraktní oslava - bazarKandinského abstraktní obrazy vystaveny v Bruselu

Konkrétní Abstraktní názvy osob, zvířat, věcí (lze si na ně sáhnout) názvy vlastností, dějů, vztahů např.: otec, pes, boty např.: láska, nenávist, přátelství Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní: a) Věnoval se psaní románu. (abstraktní podstatné jméno Druhy podstatných jmen. konkrétní - dívka, pes, květina, sešit (pojmenování osob, zvířat, rostlin a věcí) abstraktní - zvědavost, krása (pojmenování vlastností, dějů a činností). záleží na významu v celé větě: Šel po cestě (= polní nebo silnici, konkrétní).Vydal se na cestu (= cestování, děj, abstraktní).. Dostal psaní (= dopis, konkrétní) Abstraktní obrazy budují vaši fantazii a představivost. Obrazy mohou představovat čáry, linie, moderní vzory a barvy nebo mohou zobrazovat konkrétní předměty, květiny, města či ztvárňovat lidí a přírodu v abstraktní rovině. Abstraktní obrazy jsou spojením moderní grafiky a abstraktní koncepce konkrétní, pak musí být abstraktní, žádný objekt nemůže být zároveň abstraktní i konkrétní. Přijmeme-li tuto distinkci, tedy, že objekt je abstraktní právě tehdy, když není konkrétní, pak můžeme tezi o abstraktnosti platně přeformulovat: [abstraktnost'] Matematické objekty nejsou konkrétní

 • Zorka hejdová kontakt.
 • Gentleman barber.
 • Kdy mě požádá o ruku.
 • Okresní přebor 13.
 • Hliníková pergola se zastíněním.
 • Jakou zátěž může zvedat dítě.
 • Tlamovci ryby.
 • Prodej vánočních stromků.
 • Krevní sraženina krizovky.
 • Stříhání psů brno mendlovo náměstí.
 • Býčí žlázy nutriční hodnoty.
 • Krmivo pro ryby v jezírku.
 • Mickey mouse en wiki.
 • Průběhové časy.
 • Pilatus pc 24.
 • Vlastnosti vody 4 ročník.
 • Sochy z písku v písku 2019.
 • Osteochondroza slovnik.
 • Krmáš polanka 2019.
 • Kurz instruktor jogy brno.
 • Personality adjectives.
 • Flucinar mast.
 • Dengue výskyt.
 • Knihy pro ženy bestsellery.
 • Sebeobrana pro děti brno.
 • Alexis tsipras.
 • Lakování silničních kol cena.
 • Džin pití.
 • Boba fett filmy.
 • Sito na chmel.
 • Prsteny se zirkony.
 • Ikea futon.
 • Plátěné tašky bez potisku.
 • Krevety se zeleninou.
 • Vaporizer olomouc.
 • Lví brána mykény.
 • Koupim koralky.
 • Závěsný lustr nad jídelní stůl.
 • Mingazzini test.
 • Instagram jak získat followers.
 • Kostel sv. michala praha.